Regulament de participare la concursul de desene cu tematici sociale și de mediu

1.     Organizatori

Asociaţia We All Matter – promotor, împreună cu Asociaţia Română de Meteorologie Aplicată și Educație – partener (denumite în continuare „Organizatori”), în cadrul proiectului „Tineri implicați, pentru o comunitate rurală dezvoltată și echilibrată și un mediu curat și sănătos!”.

Concursul se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada concursului pe parcursul derulării acestuia, dar nu înainte de a modifica prezentul regulament și de a anunța acest lucru public.

2.     Participanți

Concursul se adresează copiilor din Florești Prahova (elevi de liceu și elevi ai Școlii Gimnaziale Comuna Florești) înscriși în cadrul proiectului „Tineri implicați, pentru o comunitate rurală dezvoltată și echilibrată și un mediu curat și sănătos!”, care au participat la activitățile derulate până în prezent (denumiți în continuare „Participanți”) și care acceptă condițiile prezentului regulament.

Categorii de participanți:

- elevi din ciclul primar – clasele 0-IV;

- elevi din ciclul gimnazial – clasele V-VIII;

- elevi de liceu – clasele IX-XII. 

3.     Tematici și condiții de participare

Subiectele pe care copiii vor trebui să le ilustreze trebuie să aibă legătură cu tematicile sociale și de mediu discutate în cadrul atelierelor derulate, printre care menționăm: Constituția României, simbolurile naționale, drepturile omului și ale copilului (dreptul la educație, dreptul la timp liber, dreptul la odihnă, dreptul la opinie și liberă exprimare, dreptul la libera circulație etc.), leadership (lucrul în echipă, calitățile și responsabilitățile unui bun leader etc.), despre vreme și climă (manifestările climei, diferența dintre vreme și climă, influența oamenilor asupra mediului înconjurător, etc.), schimbări climatice sau poluarea mediului înconjurător.

Pentru a participa la concurs fiecare copil va realiza un desen în format A3, folosind oricare dintre următoarele materiale: acuarele, carioci, creioane colorate, creioane cerate, creion. Materialele vor fi realizate într-o manieră personală și vor reflecta concepția participantului asupra temei/temelor propuse.

4.     Înscriere

Înscrierile vor avea loc pe 11 și 12 martie, prin transmiterea de către copiii care doresc să participe la concurs a unui mesaj, pe grupul de whatsapp aferent grupei de vârstă din care fac parte, creat de Organizatori și dedicat proiectului.

 

  1. Calendar

- 11 martie – lansarea concursului

- 1 aprilie – termen de depunere a desenelor

- 3–9 aprilie – vot public pe pagina de Facebook a Asociației We All Matter

- 6 aprilie – votul membrilor celor două echipe ale asociațiilor implicate în proiect

- 15 aprilie – anunțarea câștigătorilor și premierea

6.   Selecție şi jurizare

Materialele primite vor fi analizate de o comisie de evaluare constituită din reprezentanți ai Organizatorilor. În luarea deciziei finale, Organizatorii vor lua în calcul și votul public exprimat de utilizatori pe pagina de Facebook a Asociației We All Matter. Decizia juriului primează celei exprimate prin vot public, este finală și nu poate fi contestată.

7.   Premiere

La finalul concursului, 25 dintre copiii participanți vor fi premiați.

Premiile care vor fi alocate constau în:

- premiul I – tabletă

- premiul II – brățară fitness

- premiul III – căști bluetooth

- locurile 4–25 – boxă bluetooth portabilă

Pe lângă acestea, cei 25 de copiii vor primi și alte cadouri surpriză: cărți, seturi creative de desen etc.

Valoarea totală a premiilor este de 2.500 de euro.

Nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri şi/sau servicii. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor, neputând transfera dreptul lor către alte persoane.

8.   Utilizarea desenelor, copyright

Participanții cedează Organizatorilor dreptul de a le utiliza materialele în scopul promovării proiectului „Tineri implicați, pentru o comunitate rurală dezvoltată și echilibrată și un mediu curat și sănătos!” și a activității derulate de aceștia, iar Organizatorii garantează menționarea numelui realizatorilor alături de lucrările reproduse. Materialele nu vor fi folosite pentru obținerea de foloase materiale pentru Organizatori sau terți, iar toate drepturile de autor rămân în posesia autorilor.

9.   Alte precizări

Prin înscrierea în concurs Participanții sunt de acord cu toate prevederile prezentului regulament și se obligă să le respecte ca atare, înțelegând pe deplin toate efectele acestora. Nerespectarea uneia din condițiile menționate mai sus atrage după sine descalificarea din concurs.

Înscrierea în concurs, derularea și efectele acesteia implică colectarea și prelucrarea de date cu caracter personal. Datele personale care se colectează sunt numele și prenumele participanților. Scopul colectării și prelucrării datelor personale îl reprezintă exclusiv: înscrierea în concurs, derularea concursului, validarea câștigătorilor și înmânarea premiilor.

Concursul de desene cu tematici sociale și de mediu se derulează cu sprijinul Școlii Gimnaziale Comuna Florești, județul Prahova.

Pentru orice întrebări cu privire la Regulament ne puteți contacta pe adresa de e-mail contact@weallmatter.ro.

Proiectul „Tineri implicați, pentru o comunitate rurală dezvoltată și echilibrată și un mediu curat și sănătos!” este derulat de Asociația We All Matter în parteneriat cu Asociația Română de Meteorologie Aplicată și Educație – ARMAE, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund – Romania, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014–2021.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants #weallmatter

We All Matter Association was established on the 20.09.2018, under Government Ordinance no. 26/2000 and is accredited as social services provider according to the accreditation certificate series AF no. 005975/2018. The Association is registered in the Register of entities/cult units for which tax deductions are granted, according to Decision no. 8118447/2020.

If you want to be up to date with our activities and projects, subscribe to the newsletter!

Copyright © 2021 Asociatia We All Matter. All rights reserved. Privacy Policy | Cookie Policy | contact@weallmatter.ro

Copyright © 2021 Asociatia We All Matter. Toate drepturile rezervate. Politica de Confidențialitate | Politica Cookie | contact@weallmatter.ro